Daily Archives: July 2, 2012

Bluffaktura! Hur gör man?

flattr this!

I fredags fick jag min första bluffaktura. Jag säger första för jag anar att det inte kommer vara den enda. Jag blir så oerhört arg på sådant här för jag vet att det är många som bara betalar för de är rädda för att få betlaningsanmärkningar. Men här kommer lite information om hur du ska gå tillväga!

1. Betala INTE
2. Skriv på fakturan med STORA bokstäver: MAKULERAS. EJ BESTÄLLT.
3. Skriv aldrig under med namn på fakturan utan bara ovanstående text.
4. Ta en kopia och behåll själv.
5. Skicka tillbaka originalet per post eller om de har angett faxnummer.
6. Polisanmälan behöver inte göras, jag har pratat med polisen.

Se läste jag en text som jag delar med mig av här:

Om inkassoföretag

Ett inkassoföretag får inte under några omständigheter överlämna ett ärende till kronofogdemyndigheten om du har bestridit kravet. Det vill säga svarat inkassoföretaget att fakturan är falsk, att du inte har beställt något.

Om ett inkassoföretag skulle skicka ärendet vidare till kronofogdemyndigheten i ett sådant läge finns det en stor risk att de blir av med sitt tillstånd att bedriva inkassoverksamhet.

Inkassoföretagen lyder under datainspektionen. Inkassoföretagen beviljas tillstånd för tio år i taget. Bryter det mot regelverket kan på studs bli av med sitt tillstånd. Något som inget inkassoföretag vill ska hända. Det är nämligen straffbart med fängelse att bedriva inkassoverksamhet utan tillstånd.

Tingsrätten och småmål

Det inkassoföretaget kan göra är att skicka ärendet till tingsrätten. Om beloppet om understiger ett halvt basbelopp kallas förfarandet i tingsrätten för småmål. Den som förlorar ett tvistemål får betala den andres rättegångskostnader. I småmål är detta begränsat till två till tre tusen kronor. Det är vad en advokat tar för två timmar.

Inkassoföretaget behöver anlita en jurist eller advokat för mer än tusen kronor i timmen. Är allt ihop en bluff har de inget att vinna, allt att förlora. En del är kyliga nog att skicka in ärendet till tingsrätten. Men jag har aldrig varit med om att de har kommit till tingsrätten när förhandlingar ska inledas. I deras ute närvaror vinner man målet.

Slutsatsen är att aldrig betala en bluffaktura. De kan hota hur mycket de vill. De kommer aldrig till tingsrätten. Skulle de göra det så det dom som har bevisbördan. Blufföretaget ska övertyga domstolen att fakturan är riktig. Svenska domare är skickliga. De ser igen om ett blufföretag med det samma. De skulle aldrig fatta ett beslut i som gynnar blufföretag.