Döm inte en människa efter ens storlek… #annorlundabra

flattr this!

Här är ytterligare ett bevis på förutfattade meningar om hur en människa är bara baserat på utseendet! Lägg av med det där!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *