Kanske en lösning på min skräck?

Jag fick en följare på Twitter @Mittiretoriken och i hans bio stod det att han var en Retoriknörd. Ni som läser bloggen vet att prata för folk är min absolut största skräck i livet och när jag utsattes för det sist bröt jag ju ihop. Jag nämnde det för twittraren och han skickade en länk till mig. Vad tror ni om detta:

Våga tala – praktiska övningar

Kurs 7,5 högskolepoäng

Muntlig presentation och seminariesamtal är en viktig del av både yrkesliv och akademiska studier. Kursen vänder sig till dig som lider av talängslan eller stor osäkerhet i kommunikativa situationer. För att minska din talängslan och osäkerhet erbjuder kursen ett särskilt pedagogiskt stöd enligt ”Södertörnsmodellen – våga tala”. Under kursen får du prova grundläggande retoriska verktyg. I början av kursen utför du enklare övningar för att efter genomgången kurs kunna hålla mottagaranpassade tal inför grupp.

Informationen nedan har hämtats från kursplanen som gäller fr o m: VT 2013

Undervisningens uppläggning

Kursen ges i form av seminarier, gruppdiskussioner och övningar.

Obligatorisk närvaro gäller under hela kursen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten

Kunskaper och förståelse

•kunskap om grundläggande idéer i retorisk teori

•kunskap om orsaker till och yttringar av talängslan samt metoder som kan användas för att hantera den

Färdigheter och förmåga

•förmåga att tillämpa grundläggande retoriska begrepp på tal, seminariediskussioner och skrift

Värderingsförmåga och förhållningssätt

•förmåga att medvetet förhålla sig till sin egen och andras talarroll och visa förmåga att byta perspektiv

•en medvetenhet om sin egen talängslan och förmåga att avväga möjliga tillvägagångssätt att hantera den.

Examination

Examination sker genom fortlöpande muntliga och skriftliga redovisningar. Skriftlig tentamen.

About author

Åsa Wallenrud

Med över 10 års erfarenhet som skribent inom teknik, prylar och bilar levererar jag nyheter och tester baserat på vad jag gillar och använder. Bloggen är helt oberoende, inga betalda samarbeten sker, och jag skriver med ett lättare språk för att alla ska känna sig inkluderade. Hitta mig på alla sociala medier med mitt vanliga namn och hör gärna av dig om du har något på hjärtat.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *