Ätstörningar och ADHD

Ätstörningar och ADHD

Jag har, liksom många andra, gått igenom saker i livet. Oftast vet jag inte varför saker är som de är eller hur jag hamnat där jag hamnat. Med en beslutsamhet och viljekraft har jag lyckats bestiga flera berg och gjort saker som varit betydelsefulla för mig.  Ett avgörande moment i...

Read more