Nyskapande, analogt instrument ska motverka digital stress

Nyskapande, analogt instrument ska motverka digital stress

OMIT är ett helt nytt analogt verktyg för att hantera stress, som bygger på binaurala ljud. Tekniken är välkänd, men har i tre år vidareutvecklats i ett tvärvetenskapligt projekt där bland annat neurologer, stressforskare, konstnärer och instrumentbyggare varit delaktiga. Resultatet är en svensk innovation och ett verktyg för att förebygga stress. OMIT...

Read more