Teknik kan öka känslan av säkerhet – Uber

Teknik kan öka känslan av säkerhet – Uber

0

En ny undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av Uber visar att hälften av alla svenska kvinnor någon gång avstått från en aktivitet under kvällstid för att de känt sig otrygga vad gäller transporten hem.

Samtidigt pekar resultatet på att modern teknik kan öka känslan av trygghet för människor i rörelse. Novusundersökningen visar att bara 6 procent av de tillfrågade kvinnorna alltid känner sig helt trygga när de ska ta sig någonstans ensamma på kvällen, jämfört med 26 procent av männen.

”– Det är allvarliga siffror som tydligt visar hur känslan av otrygghet begränsar kvinnors liv. På Uber jobbar vi ständigt för att stärka passagerares känsla av säkerhet, exempelvis genom krav på taxitrafiktillstånd, GPS-spårning och information om föraren. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det här är en del av ett större samhällsproblem som vi inte kan lösa själva. Nu hoppas vi att ännu fler uppmärksammar problemet så att vi tillsammans kan jobba för ökad trygghet, säger Joel Järvinen, Nordenchef på Uber. ”

Novusundersökningen pekar också på att modern teknologi har stor potential att öka känslan av trygghet. Nästan 4 av 10 svenskar uppger att ny teknik skulle kunna få dem att känna sig mer trygga när de ska ta sig någonstans på kvällen. Bland annat anger fler än var tredje kvinna mellan 18 och 29 år att de skulle känna sig säkrare om de kunde dela sin resväg med nära och kära i realtid, vilket idag är möjligt med Uberappen.

”– Vi tror att ny teknik kan göra mycket för att stärka känslan av trygghet och lanserar löpande nya säkerhetsfunktioner. Hela branschen har ett ansvar att växla upp och göra det vi kan för att alla ska kunna röra sig tryggt på kvällen, säger Joel Järvinen, Nordenchef på Uber. ”

Om Ubers säkerhetsinitiativ

 • Ubers säkerhetsinitiativ “Safety Never Stops” syftar till att uppmärksamma användare på de säkerhetsfunktioner och gedigna kontroller som finns på Ubers plattform för att bidra till att öka känslan av trygghet bland alla som åker någonstans på kvällen. Läs mer om Ubers arbete för säkerhet här. Några av säkerhetsfunktionerna:
 • Alla Uber-resor GPS-spåras från resans början till resans slut
 • Information om föraren finns tillgänglig via appen, där det går att se namn, bilmodell, registreringsnummer, omdöme, antal slutförda resor, hur länge föraren har kört och eventuella komplimanger från tidigare passagerare
 • Genom GPS-spårning går det att dela sin resa med nära och kära som kan följa resan och få information om föraren direkt i appen
 • Dubbelriktade omdömen mellan förare och passagerare där kontinuerligt dåliga omdömen kan leda till avstängning eller inaktivering

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Uber. Målgruppen för undersökningen är den svenska befolkningen, 18-69 år, och insamling av svar har skett under perioden 6-11 september 2019 där totalt 1018 respondenter har deltagit. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Om Uber

Ubers mål är att skapa nya möjligheter genom att sätta världen i rörelse. Uber grundades 2010 med en enkel frågeställning: hur kan man få en skjuts var man vill med ett enkelt knapptryck? Över 10 miljarder resor senare har bolaget tagit sig an ett ännu större problem: att reducera överfyllda gator och föroreningar i städer genom att få fler människor i färre bilar på vägarna. I Sverige grundades Uber år 2012 och idag erbjuds säkra, pålitliga och prisvärda transportalternativ via Ubers app i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt i förlängningen Uppsala och Lund. Alla förare som kör med Uber har taxiförarlegitimation, taxitrafiktillstånd och nödvändiga försäkringar, samt genomgår kontroller innan de kan köra med Uber. Läs mer om Ubers arbete för säkerhet här.

Undersökningen i korthet

Kvinnor känner sig mer otrygga att röra sig på kvällen 

 • Hälften av alla svenska kvinnor (49 procent) har avstått från kvällsaktiviteter på grund av att de känt sig otrygga vad gäller transporten hem.
 • Enbart 6 procent av tillfrågade kvinnor uppger att de alltid känner sig helt trygga när de ska ta sig någonstans ensamma på kvällen, jämfört med 26 procent av männen.
 • Fler än 3 av 4 kvinnor (76 procent) har någon gång haft sin telefon redo för att enkelt kunna kontakta någon de känner när de rört sig ute ensamma på kvällen. Samma siffra bland männen är 35 procent.
 • 6 av 10 kvinnor (61 procent) hör ibland eller ofta av sig till någon för att känna sig mer trygga när de tar sig någonstans på kvällen. Samma siffra bland männen är 22 procent.
 • 6 av 10 kvinnor (58 procent) funderar över hur de ska ta sig hem säkert redan innan det är dags att åka hem, som till exempel redan i början av kvällen. Samma siffra bland männen är 33 procent.

Många svenskar tycker att modern teknologi kan stärka känslan av trygghet

 • 4 av 10 svenskar (39 procent) menar att ny teknologi som t.ex. en app i mobilen där man kan dela sin plats med andra skulle kunna få dem att känna sig mer trygga när de är på väg någonstans på kvällen.
 • Över var tredje kvinna mellan 18-29 år (36 procent) uppger att de skulle känna sig tryggare om de kunde dela sin resväg med andra.

Var femte person i åldern 30-39 år håller fortfarande kontakten med sina föräldrar när de känner sig otrygga 

 • De vanligaste personerna som svenskar håller kontakten med om de känner sig otrygga är en partner (41 procent), vänner (23 procent) och föräldrar (13 procent). Föräldrar är signifikant mer vanliga att hålla kontakten med bland 30-39-åringar (19 procent) jämfört med rikssnittet.
 • 7 av 10 svenskar (71 procent) oroar sig för en familjemedlem eller närstående när de ska ta sig hem från en restaurang, klubb, bar eller fest. Detta är överlägset den situation där flest oroar sig för en när eller kär.

Your email address will not be published. Required fields are marked *