Kände du dig ung i morse?

0

Jag är född på 70-talet så jag ringde i allra högsta grad med telefoner som hade fingerskivor. 

Jag fick uppleva det häftiga med tonval och sedan hela resan med mobilerna. Men dessa barn är för unga för att ha upplevt detta så se deras reaktioner när de får en klassisk telefon med nummerskiva framför sig.

Your email address will not be published. Required fields are marked *