De ska revolutionera kollektivtrafiken med Big Data och AI

De ska revolutionera kollektivtrafiken med Big Data och AI

0

Fick ett pressutskick som jag älskade. Jag bifogar det som in-klippt text så ni får hela bilden.


The TrainBrain lanserades för att förutspå förseningar inom kollektivtrafiken, den molnbaserade tjänsten blev omskriven världen över som en game changer. Nu vill skaparna av the TrainBrain fortsätta att revolutionera kollektivtrafik med hjälp av Big data, smarta algoritmer och AI. Därför drar de nu igång företaget Commuter Computing.

– Kollektivtrafiken är en bransch som styrs och utvärderas utifrån fordon och inte människor. Vi vill vara en accelerator för branschen att bli människoorienterad, säger Jonas Järnfeldt, vd och en av grundarna till Commuter Computing.

Efter den revolutionerande och hyllade the TrainBrain-tjänsten, finns nu fler problem inom kollektivtrafiken att lösa. Företaget ska jobba med att hjälpa kollektivtrafikbranschen att göra beräkningstjänser för att planera, styra och effektivisera trafiken.

I dagarna tillträder Thomas Øster, tungviktare inom kollektivtrafikbranschen, som styrelseordförande. Thomas kommer närmst från Arrivagruppen, en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafik, etablerade i 14 länder. På Arriva i London var Thomas en del av den globala ledningsgruppen och arbetade med effektiviseringsfrågor, digitala innovationer, affärsstrategier och avancerade teknik- och systemlösningar. Dessförinnan var Thomas VD för Arriva Danmark. Med sin internationella erfarenhet kommer Thomas att arbeta med tillväxtfrågor på Commuter Computing, även internationellt.

Eftersom operatörer inom kollektivtrafik ofta har resultatbaserade ekonomiska incitament i sina avtal finns det stora pengar för operatörerna att tjäna. Men drivkraften för Commuter Computing ligger i möjligheten att bidra till lösningar som gynnar samhället på både kort och lång sikt, något som Thomas Øster förespråkar.

– Vi vill skapa en bättre kundupplevelse genom korrekt och specifik information. Detta ska vi göra med hjälp av Big Data som idag är relativt outnyttjat när det kommer till kollektivtrafik, säger Thomas Øster, styrelseordförande på Commuter Computing.

Målet är att etablera sig i Norden under 2017. I Sverige har Commuter Computing redan avtal och långt gånga samarbetsplaner med ett antal operatörer. Även flera asiatiska operatörer har visat stort intresse. Det nystartade företaget siktar på en omsättning på 30 miljoner under kommande året. Tjänsten som blev startskottet för Commuter Computer, the TrainBrain, är den första helautomatiserade prognostjänsten för kollektivtrafik. En algortim skapar prognoser på all trafikdata som genereras för att förutse trafikproblem och göra det möjligt att lösa dem upp till 2 timmar innan de uppstår. Algoritmen utvecklades av matematikern Wilhelm Landerholm som också är en av ägarna i det nya bolaget.

– The TrainBrain fungerar som en hjärna. Den minns vad som hänt i trafiken tidigare och kan baserat på det göra träffsäkra prognoser på hur trafiken kommer att se ut framåt. Det ger helt nya möjligheter till både trafikplanering och trafikinformation, säger Jonas Järnfeldt.

Om Commuter Computing

Commuter Computing levererar beräkningstjänster för ökad punktlighet, ökad kundnöjdhet, förbättrad mobilitet och mer kostnadseffektiv kollektivtrafik. Företaget ägs av Wilhelm Landerholm och partners och ligger bakom världens första helt automatiserade förseningsprognostjänst – The Train Brain.

Your email address will not be published. Required fields are marked *