Trafikskola polisanmäld!!

Trafikskola polisanmäld!!

0

En trafikskola i Boden har polisanmälts av Transportstyrelsen för att ha rapporterat att deltagare har genomfört grundutbildning för yrkesförarkompetens, trots att de inte har genomgått någon utbildning hos utbildningsföretaget.

Transportstyrelsen har polisanmält Ekboms Trafikskola i Boden AB. Transportstyrelsens kontroller visar dessutom att utbildaren tagit emot pengar från deltagarna, 9000 kronor per person. Deltagarna kommer från Umeå i norr till Malmö i söder.

Granskningen gäller perioden 1 mars 2020 till 15 maj 2020. Totalt konstaterades 15 felaktiga rapporteringar.

Transportstyrelsen ser mycket allvarligt på att utbildaren brutit mot reglerna genom att systematiskt rapportera in deltagare utan att ha säkerställt att de uppnått de kunskaper och praktiska färdigheter som krävs.

”-Utbildarens agerande äventyrar trafiksäkerheten och utgör även en osund konkurrens gentemot med de tillståndshavare som följer reglerna., säger Gunnar Holgersson, sektionschef på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har beslutat att återkalla företagets tillstånd att bedriva grundutbildning för yrkesförarkompetens.

Your email address will not be published. Required fields are marked *