Volkswagen återkallar gasbilar av nyare årsmodeller 🚗

Volkswagen återkallar gasbilar av nyare årsmodeller 🚗

Volkswagen Personbilar Sverige AB – 2017-02-20 09:32 CET

Volkswagen har valt att frivilligt genomföra en återkallningsaktion gällande nyare årsmodeller av gasdrivna Passat, Touran och Caddy. De berörda bilarna kommer att – i förebyggande syfte – få nya gastankar med förbättrat skydd.

Som en frivillig och preventiv åtgärd, utökar nu Volkswagen den pågående utbyteskampanjen av gastankar till att gälla följande även följande modeller: Touran (årsmodell 2011-2014), Passat (2011-2014) och Caddy (2011-2012).

Även om de berörda bilarna är av senare årsmodeller vill Volkswagen byta ut deras gastankar mot nya tankar med ett modernare lackskydd. I Sverige omfattas totalt 10 301 bilar (7 262 Passat,2 158 Touran och 881 Caddy).

Genom denna åtgärd vill Volkswagen AG säkerställa att samtliga bilar med den äldre generationens gastankar får dem utbytta till tankar som har nya och förbättrade produktegenskaper. Åtgärden syftar också till att ge kunderna en hållbar och långsiktig lösning.

Gastankarna är placerade under bilen och är utsatta för extern påverkan som kan leda till förkortad hållbarhet. Tankarna måste därför regelbundet kontrolleras i enlighet med Volkswagens rutiner för service. Om denna inspektion inte sker fullt ut, eller på oriktigt sätt, finns risken att potentiell rost inte upptäcks. Det gör i sin tur att det finns en risk att en yttre påverkan på tankarna kan leda till att deras skydd inte längre är fullständigt. Om rostangrepp fortsätter under en längre tid, kan tankväggens tjocklek minskas till en otillräcklig nivå. I ett sådant fall finns risken att tanken inte håller och det kan resultera i en uppenbar risk för skada och fara för liv. Volkswagen Sverige har sedan en tid tillbaka varit i kontakt med berörda myndigheter om att införa en regelbunden kontroll av gastankar i samband med bilens kontrollbesiktning.

Volkswagen kommer nu att kontakta samtliga kunder av berörda bilar brevledes. De ombeds att kontakta en auktoriserad Volkswagen-verkstad för att få tankarna utbytta.

Volkswagen vill samtidigt understryka att bilar av nyare årsmodeller (från 2011) är fortsatt lagliga att köra och att man kan fortsätta att tanka dem med gas.

About author

Åsa Wallenrud

Med över 10 års erfarenhet som skribent inom teknik, prylar och bilar levererar jag nyheter och tester baserat på vad jag gillar och använder. Bloggen är helt oberoende, inga betalda samarbeten sker, och jag skriver med ett lättare språk för att alla ska känna sig inkluderade. Hitta mig på alla sociala medier med mitt vanliga namn och hör gärna av dig om du har något på hjärtat.

Your email address will not be published. Required fields are marked *