Yale lanser Linus – det nya smarta låset!

Yale lanser Linus – det nya smarta låset!

0

Yale lanser Linus – det nya smarta låset!

Här hemma sitter det så klart ett Yale-lås på ytterdörren. Vi har det klassiska Yale Doorman, men vill du ha det lite enklare?

För att installera ett Yale Doorman krävs att man byter ut hela låskassetten och handtag, men med nya Linus behövs inte det. Linus Smart Lock är ett lite min­dre lås som mon­teras på insi­dan av din dörr till­sam­mans med ditt nuvarande lås.

Det är litet och smidigt, eller hur? Yale lanser­ar ock­så en ny lås­cylin­der som garan­ter­ar att deras lås pas­sar till alla van­li­ga dör­rar. Dessu­tom kom­mer Linus med ett bredare instal­la­tions-set som gör att det enklare ska kun­na kom­bin­eras med just din dörr.

Låset dri­vs av fyra AA-bat­terier, använ­der sig av blå­tand 4.2 — 2.4 GHz eller wi-fi med Yale-bryg­ga, väger 623 gram och har måt­ten: 58x58x150 mil­lime­ter. Lanser­ings­da­tum och pris: Oklart!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *